Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o
Trzebieszów Drugi  44
Prezes Zarządu Jacek Krzyszczak
tel./fax (25) 796-04-06
[email protected]

Do 31 grudnia 2019 r. ZGK funkcjonował jako Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, NIP 825-20-72-569, Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie został powołany przez Radę Gminy w Trzebieszowie i od dnia 1 lipca 2007 roku zgodnie ze swoim Statutem zajmuje się całokształtem spraw związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych. Od 1 stycznia 2020 r jest spółka prawa handlowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie Sp. z o.o

Zmiany w ZGK:

  • UCHWAŁA NR V/47/19 w sprawie przekształcenia Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plik: Plik źródłowy

W zakresie zaopatrzenia w wodę dysponujemy Stacją Uzdatniania Wody “Dębowica”, z której dostarczamy wodę ponad dwom tysiącom naszych odbiorców poprzez ok. 100 km sieci głównej. Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch oczyszczalniach ścieków: Oczyszczalni Ścieków w Trzebieszowie oraz Oczyszczalni Ścieków w Płudach.

Pracownicy:
>> 1. Jacek Krzyszczak, Prezes Zarządu,
>> 2. Andrzej Szyszko-Celiński, Dyrektor503 142 757
>> 3. Małgorzata Deres, Główny Księgowy, (25) 796-04-06
>> 4. Katarzyna Wiśniewska, Inspektor, (25) 796-04-06
>> 5. Wojciech Zabłocki, Inkasent, 517 574 382
>> 6. Tomasz Kurowski, Konserwator SUW Dębowica, 609 524 508
>> 7. Marek Kowalczyk, Konserwator SUW Dębowica, 517 248 495
>> 8. Jan Wysokiński, Konserwator SUW Dębowica, 512 484 878
>> 9. Leszek Lendzion, Konserwator OŚ Trzebieszów, 512 360 125
>> 10. Mirosław Maciejewski, Konserwator OŚ Trzebieszów, 501 221 607
>> 11.Wiktor Wysokiński, Konserwator OŚ Płudy, 503 142 775

 

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZGK

Skip to content