Inwestycje

SPORTOWA POLSKA

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

GMINA TRZEBIESZÓW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

w ramach programu

SPORTOWA POLSKA  PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 

EDYCJA 2018

Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębowicy, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Celinach, budowa bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Trzebieszowie Drugim oraz remonty sal gimnastycznych przy:

– Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim,

– Szkole Podstawowej w Szaniawach-Matysach,

– Szkole Podstawowej w Jakuszach,

– Szkole Podstawowej w Celinach.

Zadanie pn. Budowa boiska piłkarskiego i 3-torowej bieżni okrężnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębowicy, remont sali gimnastycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Celinach, remont sali gimnastycznej  i budowa 3-torowej bieżni okrężnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Trzebieszowie Drugim, remont sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Szaniawach-Matysach i Jakuszach, dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu  Sportowa Polska  Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej EDYCJA 2018.

Całkowita wartość inwestycji: 1 657 815,51 zł

w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa ze środków FRKF: 828 900,00 zł

Cel realizowanego projektu to poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również  w miarę możliwości  umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Celem bezpośrednim zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej. Wybudowane boiska wielofunkcyjne, bieżnie oraz wyremontowane sale gimnastyczne będą miejscami ogólnodostępnymi przeznaczonymi do uprawiania aktywności fizycznej przez osoby w różnym wieku.

Odbiorcami projektu są uczniowie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębowicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim, Szkół Podstawowych w Celinach, Jakuszach i Szaniawach-Matysach oraz lokalna społeczność.

Rzeczowe efekty inwestycji w postaci boisk, bieżni oraz sal gimnastycznych wykorzystywane będą nie tylko przez uczniów,  ale także przez innych mieszkańców gminy i powiatu.

 

 

 

ROK 2020


Nowe świetlenie w Karwowie

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/nowe-swietlenie-w-karwowie/

Otwarcie Drogi w Kurowie

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/otwarcie-drogi-w-kurowie/

Nowa infrastruktura sportowa przy szkole w Trzebieszowie

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/nowa-infrastruktura-sportowa-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-trzebieszowie/

Nowa droga Popławy-Celiny

Więcej:  http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/nowa-droga-poplawy-celiny/

Termomodernizacja budynku szkoły w Jakuszach

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/termomodernizacja-budynku-szkoly-w-jakuszach/

Wielofunkcyjne boisko wraz z bieżnią w Dębowicy

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/wielofunkcyjne-boisko-wraz-z-bieznia-w-debowicy/

Nowa sala sportowa w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/nowa-sala-sportowa-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-trzebieszowie-drugim/

Sala sportowa w SP Szaniawy-Matysy!!!

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/sala-sportowa-w-sp-szaniawy-matysykolejna-zrealizowana-inwestycja-%f0%9f%91%8d%f0%9f%91%8d%f0%9f%91%8d-remont-sali-gimnastycznej-w-sp-szaniawy-matysy-zadanie-wspolfinansowane-z-programu-sporto/

Sala sportowa w Celinach

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/sala-sportowa-w-celinach/

Powstały kolejne miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Trzebieszów

Więcej: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/powstaly-kolejne-miejsca-rekreacyjne-na-terenie-gminy-trzebieszow/

Nowa droga w Szaniawach już otwarta!

 

W dniu 9 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej w Szaniawach

Inwestycja  pn. Przebudowa drogi Nr 1318L Trzebieszów-Strzyżew-Aleksandrów KM 0+000-5+641,50;KM5+814,00-6=440,00. została wykonana na ponad 6 kilometrowym odcinku biegnącym od Trzebieszowa do miejscowości Szaniawy Matysy. W ramach zadania poszerzono drogę do 7m oraz ułożono nową nawierzchnię, a na ponad dwukilometrowym odcinku wykonano chodnik dla pieszych.

ZOBACZ WIĘCEJ: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/nowa-droga-juz-otwarta/#more-7820


Otwarcie drogi gminnej w Celinach

FOTOGALERIA

30 lipca 2020 r. w Celinach władze Gminy Trzebieszów wraz z mieszkańcami Celin i wykonawcami inwestycji dokonali oficjalnego otwarcia drogi gminnej Nr 114305L.3 w Celinach. Przebudowa została dokonana dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 107 229,00 zł. Całkowity koszt  1 678 839,47 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ:  http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/otwarcie-drogi-gminnej-w-celinach/#more-7590

ZOBACZ TAKŻE: Fundusz Dróg Samorządowych (edycja 2019) Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 114305L.3 w Celinach

Videorelacja z otwarcia drogi.

Swoje podziękowanie złożył także Przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów Pana Andrzej Nurzyński.  Zobacz video.

 

Jak wygląda droga gminna po modernizacji prezentujemy poniżej.


Kolejne miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Trzebieszów

ZOBZACZ WIĘCEJ: http://archiwum.trzebieszow.gmina.pl/powstaly-kolejne-miejsca-rekreacyjne-na-terenie-gminy-trzebieszow/#more-7863


ROK 2019

 

ROK 2018

 

 

 


Nurzyna aktywizacja wokół oczka

Zmieniamy się dla WAS. Remont Drogi w Szaniawach.

VIDEO: Droga Wierzejki-Trzebieszów – stan na koniec sierpnia 2016 w trakcie remontu

Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty.
Gmina Trzebieszów realizuje projekt: Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia drogi, remontu chodników, zatoki autobusowej, przebudowy skrzyżowania w miejscowości Szaniawy-Poniaty. Finansowany jest on ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość całej inwestycji wynosi: 1 217 226,87 zł. WIĘCEJ

 

 

Remont drogi Trzebieszów-Wierzejki
– Owocna współpraca z Powiatem Łukowskim.
Remont drogi powiatowej Trzebieszów ? Wierzejki to owoc dobrej współpracy władz Gminy Trzebieszów z Zarządem Powiatu Łukowskiego.  Jest to jedna z ważniejszych dróg na terenie gminy, która stanowi ważny szlak komunikacyjny dla  największych lokalnych przedsiębiorców. W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020? powiat łukowski otrzymał dofinansowanie w wysokości niemal 2,5 mln zł, na remonty dróg powiatowych, z czego część tej kwoty została przeznaczona na remont drogi powiatowej w naszej gminie.  Gmina Trzebieszów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebieszów przeznaczyła na ten cel kwotę 750 000 zł  w tegorocznym budżecie.
FOTOGALERIA

Nowe ciągi piesze przy drodze wojewódzkiej. Położenie nowych ciągów pieszych przy drodze wojewódzkiej w Trzebieszowie Drugim, przy szkole Podstawowej i przy kościele.

NOWE BARIERKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZEBIESZOWIE. Bezpieczeństwo dzieci przede wszystkim. Bezpieczeństwo naszych dzieci przede wszystkim. W ostatnich dniach można zauważyć nowe barierki przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowie. Wszytko po to, aby nasze dzieci były bezpieczniejsze przy drodze wojewódzkiej, która przebiega przez nasza gminę.


Skip to content