FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki –  to od 5 lat środki wyodrębnione z budżetu gminy Trzebieszów, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców, które wybierają sami mieszkańcy. Fundusz Sołecki działa od 2009. Jednak dopiero od 2015 funkcjonuje w naszej gminie.  Dzięki temu, że od 4 Budżet Państwa zwraca nam  corocznie środki w wysokości ok. 100 tys. zł. Jest to ogromna korzyść dla nas, jako gminy.

W roku 2019

ZOBACZ CAŁA PREZENTACJĘ: RAPORT O STANIE GMINY 2019


W latach 2015-2018 wydano na fundusz sołecki kwotę 1 546 847,28 zł  na następujące inicjatywy mieszkańców:

1. Celiny

Prace wykończeniowe w świetlicy , Utwardzenie placu przed sklepem i świetlicą , doposażenie świetlicy, Modernizacja dróg

108232,45
2. Dębowica

Utwardzenie tłuczniem dróg o nr 400,404,405, Wykonanie dokumentacji technicznej, Wyk. dokumentacji technicznej, Budowa świetlicy

90537,48
3. Dębowierzchy

Modernizacja dachu świetlicy, Wymiana dachu świetlicy, Modernizacja świetlicy, Ułożenie kostki brukowej

50454,18
4. Gołowierzchy

Remont świetlicy wiejskiej, Wykonanie placu zabaw dla dzieci, Modernizacja strażnicy OSP, Remont strażnicy OSP

59840,92
5. Jakusze

Zakup szafy chłodniczej, wykonanie podbitki w świetlicy, Ogrodzenie placu przy świetlicy, podniesienie terenu przylegającego do świetlicy, Ogrodzenie placu przy świetlicy, podniesienie terenu przylegającego do świetlicy(kontynu. Zadania), Remont  dróg

48965,40
6. Karwów

Remont świetlicy wiejskiej, Modernizacja drogi Karwów ? Świercze, Modernizacja dróg, Remont strażnicy OSP

78420,95
7. Kurów

Budowa chłodni oraz zakup krzeseł, Remont świetlicy OSP, Zagospod. placu wokół strażnicy, Remont drogi

49728,62
8. Leszczanka

Zakup wyposażenia do kuchni i zaplecza kuchennego, Modernizacja świetlicy wiejskiej, Remont drogi

58840,16
9. Mikłusy

Wywóz tłuczniem drogi, Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych, Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych, Budowa świetlicy wiejskiej

49897,76
10. Nurzyna

Odwodnienie drogi nr 357 oraz utwardzenie drogi nr 268/2, Zakup sprzętów na plac zabaw, Utwardzenie tłuczniem drogi  gminnej, Odwodnienie drogi  gmin.

73123,24
11. Płudy

Remont konstrukcji dachu i poszycia, Modernizacja świetlicy wiejskiej, Modernizacja świetlicy wiejskiej, Modernizacja świetlicy

31772,88
12. Popławy-Rogale

Wykonanie elewacji budynku remizy OSP, Modernizacja  Sali OSP, Modernizacja  strażnicy OSP, Modernizacja  strażnicy OSP

65807,60
13. Szaniawy-Matysy

Wykonanie wentylacji w kuchni świetlicy, montaż klimatyzacji w salach świetlicy ,ułożenie nowej nawierzchni przed wejściem do świetlicy

Rozbudowa świetlicy wiejskiej, Modernizacja świetlicy wiejskiej, Remont  drogi

84721,55
14. Szaniawy-Poniaty

Wykonanie wymiany dachu świetlicy, Modernizacja świetlicy wiejskiej, Modernizacja strażnicy OSP, Remont strażnicy

103664,62
15. Świercze

Doposażenie oraz odnowa altany wraz z czyszczeniem zbiornika wodnego, Remont drogi, Remont drogi, Zagospodarowanie terenu

33992,26
16. Trzebieszów

Ogrodzenie świetlicy i ułożenie kostki chodnikowej, Budowa oświetlenia, modernizacja świetlicy, zakup wyposażenia kuchni, Modernizacja  świetlicy

Remont oświetl. Ulicznego, Remont  drogi

94591,98
17. Trzebieszów Drugi

Remont drogi gminnej tzw.(kościelnej) na odcinku od rowu tzw. pogorzowego do lasu, Modernizacja placu przy Kościele,  (Modernizacja świetlicy) zm. Budowa ciągu dla  pieszych,  Budowa świetlicy

86293,93
18. Trzebieszów Pierwszy

Wyposażenie kuchni oraz agregatu chłodniczego, Utwardzenie palcu za świetlicą kostką brukową, Utwardzenie palcu za świetlicą kostką brukową

Utwardzenie palcu za świetlicą kostką brukową

56142,49
19. Trzebieszów-Kolonia

Budowa drogi obok posesji Cap Adam , budowa chodnika , oświetlenie wymiana lamp, Remont świetlicy, Modernizacja świetlicy, Modernizacja świetlicy

71141,29
20. Wierzejki

Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, Modernizacja świetlicy , Modernizacja strażnicy , Modernizacja strażnicy OSP

53022,00
21. Wólka Konopna

Remont budynku po byłej zlewni mleka poprzez pokrycie nowym dachem, Poprawa stanu dróg dojazdowych, Dokumentacja  techniczna na budowę świetlicy, Budowa świetlicy

42149,04
22. Wylany

Remont schodów i sanitariatu, Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską, Modernizacja strażnicy  OSP, Budowa siłowni przestrzen.

40428,71
23. Zaolszynie

Remont  i wyposażenie sali w świetlicy, Remont drogi, Remont drogi, Remont drogi

54183,03
24. Zembry

Modernizacja lub rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury, Rozbudowa świetlicy wiejskiej, Modernizacja strażnicy OSP, Utwardzenie placu

60894,74
RAZEM 1546847,28
Skip to content