OSP Celiny

 

Siedzą od lewej: Dariusz Zgudka, Artur Celiński-Mysław, Jacek Siestrzewitowski, Gabriel Celiński, Mariusz Celiński-Spodar, Leszek Domański, Henryk Domański, Stanisław Karwowski, Kazimierz Celiński; stoją od lewej: Mateusz Siwiak, Mateusz Celiński-Mysław, Grzegorz Siestrzewitowski, Michał Sulej, Robert Celiński-Łabędź, Łukasz Karwowski, Paweł Karwowski, Mateusz Walendowicz, Adrian Krasuski, Piotr Mączyński, Emil Celiński-Jakubowicz, Damian Kurowski, Mariusz Domański.

Władze OSP

Jednostka OSP we wsi Celiny Trzebieszowskie powstała w roku 1947. Jej głównymi założycielami zostali: Stanisław Celiński Spodar, Stanisław Siestrzewitowski i Jan Karwowski. Niestety, brak jakiejkolwiek dokumentacji z tego okresu, która najprawdopodobniej uległa zniszczeniu podczas bardzo dużego pożaru wioski w 1952 roku, utrudnia sięgnięcie po nazwiska innych druhów, zasłużonych dla jednostki. Wiemy jedynie, że pierwszą remizą był poniemiecki, drewniany barak, który założyciele otrzymali bezpłatnie wraz z placem w 1943 roku. Do wyjazdu w akcje używano wówczas wozów, do których zaprzęgano najlepsze konie, najczęściej stanowiące prywatną własność strażaków.

Dzięki wsparciu gminy oraz PZU, a także społecznej pracy strażaków, w 1965 roku została oddana do użytku nowa, murowana remiza.

Kiedy w 1970 roku wieś zelektryfikowano, miejscową jednostkę wyposażono w elektryczną syrenę alarmową. W tym samym czasie strażacy wzbogacili się o nową motopompę M-800, a także inny drobny sprzęt gaśniczy przekazany przez komendę powiatową Straży Pożarnych w Łukowie. Kolejne dosprzętowienie miało miejsce w 1982 roku, kiedy to ówczesny prezes Henryk Walendowicz oraz komendant Stanisław Siestrzewitowski, zakupili z wypracowanych środków przyczepę ciągnikową, która po wyremontowaniu służyła jako środek transportu zarówno druhów jak i sprzętu niezbędnego w czasie akcji.

Podobnie jak w minionych latach do ciągnięcia używano koni, tak później do przyczepy w razie potrzeby ?zaprzęgane były? konie mechaniczne, czyli ciągniki na co dzień służące do prac rolniczych. Przez wszystkie te lata oprócz działań typowo strażackich niemal wszyscy druhowie czynnie włączają się w działalność artystyczno-kulturalną na terenie wsi. Przez członków miejscowej straży organizowane były niezwykle popularne wówczas zabawy taneczne, ale także przedstawienia teatralne.

Ta zakrojona na szeroką skalę działalność kulturalna przynosiła określone zyski finansowe, które wkrótce zarząd przeznaczył na zakup pierwszego, lekkiego samochodu ? Żuka. Dzięki staraniom pełniącego już wówczas funkcję prezesa Jana Rzążewskiego oraz członka zarządu Waldemara Siestrzewitowskiego, a także druha Radosława Rzążewskiego upragniony samochód udało się pozyskać nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Siedlcach. Dzięki temu, zebrane pieniądze, pozwoliły na przeprowadzenie generalnego remontu pojazdu.

Tradycja organizowania życia kulturalnego we wsi przez miejscowych strażaków przetrwała przez wiele lat. Zadanie to realizowali głównie strażacy, którzy w większości wstąpili do jednostki w roku 1998, kiedy to powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Członkowie grupy w okresie wakacji organizowali dyskoteki, a w ciągu roku szkolnego przeprowadzali konkursy o tematyce przeciwpożarowej w miejscowej szkole podstawowej. Tam też realizowali pokazowe ćwiczenia, które w najlepszy sposób edukują dzieci i młodzież, jak należy się zachować w razie zagrożenia pożarowego. Strażacy w okresie Wielkiego Postu trzymają wartę przy Grobie Jezusa w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Józefa, biorą też czynny udział w procesjach kościelnych. Nigdy nie brakuje ich także wówczas, kiedy potrzeba odprowadzić kolegów, w ich ostatniej drodze na pobliski cmentarz.

W roku 2007 rozpoczęto rozbudowę remizy która zakończyła się w roku 2010. Inwestycja miała na celu powiększenie sali oraz przystosowanie garażu strażackiego do zakupu większego samochodu ratowniczo- gaśniczego który miał zastąpić Żuka. 

18 maja 2008 roku podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Nurzynie MDP z Celin zajęła II miejsce. Rok później, 14 czerwca 2009 roku w Szaniawach-Poniatach ?młodzieżówka? była już najlepsza zajmując I miejsce na podium. Wysoka forma młodych druhów z Celin została potwierdzona 16 maja 2010 roku w Karwowie uzyskaniem II lokaty na zawodach gminnych.

W 2012 roku na wyposażeniu OSP znalazł się średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco.  Do pozyskania pojazdu w znacznym stopniu przyczynił się pełniący wtedy funkcję naczelnika Leszek Krasuski, zastępca naczelnika Grzegorz Siestrzewitowski, skarbnik Tomasz Karwowski wraz  z sołtysem Kazimierzem Celińskim-Mysławem. Zakup wozu bojowego o pojemności wody 3 tys. Litrów, który zastąpił wysłużonego Żuka, nie byłby możliwy gdyby nie pomoc wójta gminy Trzebieszów ? Krzysztofa Wolińskiego. W tym okresie nastąpił duży przełom w działalności jednostki ? każdy z druhów nabrał jeszcze większej motywacji do działania. Dopiero od tej pory strażacy mogli dostarczać dużą ilość wody  do pożaru bez konieczności podłączania się do hydrantu. Zresztą były sytuacje, gdy nie było to możliwe np. podczas palenia się ściółki w okolicznych lasach.

Iveco został oficjalnie przekazany w 2013 roku, a podczas uroczystości jednostce nadano także sztandar. W jego ufundowanie duży wkład miał obecny prezes ? Jan Rzążewski.  Podczas ceremonii, która miała miejsce w trakcie gminnych dożynek najbardziej zasłużeni druhowie zostali wyróżnieni. Złotym medalem ?Za Zasługi dla Pożarnictwa?: Stanisław Karwowski, Stanisław Celiński-Spodar; srebrnym: Jan Rzążewski, Tadeusz Celiński-Mysław, Waldemar Siestrzewitowski, a brązowym: Krzysztof Celiński, Grzegorz Siestrzewitowski, Tomasz Karwowski.

W 2015 roku region nawiedziła susza. Jej wynikiem były liczne pożary, a jednym z najbardziej spektakularną była wspólna akcja 20 zastępów strażackich z województwa lubelskiego i mazowieckiego na terenie Krynki, podczas której spaleniu uległo 100 hektarów zbóż.

W 2016 roku podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego za nastąpiła zmiana pokoleniowa w jednostce. Wybrano nowy zarząd, w którym najważniejsze funkcje objęli młodzi druhowie. W tym samym roku udało się pozyskać znaczną ilość sprzętu do ochrony osobistej i umundurowania galowego. Zrealizowano także dużo prac związanych z funkcjonalnością strażnicy,  m.in. również wykonano pomieszczenie, w którym przechowywana jest dokumentacja  jednostki, ale również sztandar i wszystkie uzyskane dyplomy. Również w tym roku wyremontowano samochód, szczególnie motopompę,  która wymagała  generalnego remontu.

Podczas zebrania pod koniec roku druhowie wyszli z inicjatywą wydania własnego kalendarza. Pomysł okazał się trafiony, ponieważ wszystkie wydrukowane  egzemplarze rozeszły się w jeden dzień.

Rok 2017 to pasmo sukcesów jednostki. Z początku roku strażacy rozpoczęli intensywne zabiegi              o pozyskanie większego pojazdu. Starania zakończyły się sukcesem ? w maju jednostka pozyskała wymarzony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo od zaprzyjaźnionej OSP Wierzejki. W tym celu konieczne stało się gruntownie przebudowanie strażnicy, aby pozyskany pojazd mógł się w niej zmieścić.

Podobnie  jak w 2012 roku ta sytuacja zmobilizowała wszystkich członków OSP do pracy społecznej związanej z przebudową remizy. Przy tym zadaniu pomagali również pozostali mieszkańcy. Pozyskanie samochodu nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie wójta gminy Trzebieszów ? Mirosława Szekalis i Rady Gminy, którzy zabezpieczyli w budżecie stosowne kwoty.

W 2017 roku OSP Celiny była organizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Karwowie. Co roku reprezentacja jednostki bierze udział w gminnej rywalizacji sportowo-pożarniczej.

Obecnie nad bezpieczeństwem mieszkańców Celin czuwają: Krzysztof Świerczewski, Marian Kowieski, Stanisław Celiński-Walendowicz, Witold Celiński- Spodar, Jerzy Celiński-Mysław, Waldemar Siestrzewitowski,. Krzysztof Celiński, Wiesław Celiński-Janowicz,. Dariusz Zgudka, Andrzej Świerczewski, Robert Celiński-Łabędź, Dariusz Celiński-Sulejczyk, Kamil Goławski, Adam Rzążewski, Marek Goławski, Piotr Mączyński, Paweł Mączyński, Tomasz Karwowski, Damian Karwowski, Leszek Domański, Marek Krasuski, Stanisław Karwowski, Emil Celiński-Jakubowicz, Paweł Karwowski, Mateusz Celiński-Walendowicz, Leszek Krasuski, Jan Rzążewski, Mariusz Celiński-Drozd, Sebastian Celiński-Sulejczyk, Konrad Rzążewski, Paweł Celiński-Mysław, Tadeusz Celiński-Mysław, Gabriel Siestrzewitowski, Mariusz Celiński, Daniel Sosnowski, Michał Sulej, Henryk Domański, Jan Domański, Waldemar Celiński.

Członami wspierającymi są: ks. Andrzej Majchrzak, Kazimierz Celiński-Mysław.

Na Wieczną Wartę odeszli już m.in.: Stanisław Celiński-Jakubowicz, Stanisław Celiński-Janowicz, Czesław Celiński-Mysław, Mariusz Celiński-Mysław, Stanisław Celiński-Spodar, Czesław Celiński- Walendowicz, Witold Celiński, Stanisław Goławski, Tadeusz Goławski, Władysław Jastrzębski, Marian Karwowski, Edward Krasuski, Marian Kurowski, Czesław Mączyński, Stanisław Mączyński, Feliks Mościcki, Stanisław Siestrzewitowski, Józef Świerczewski, Marian Świerczewski, Michał Świerczewski, Henryk Walendowicz, Zbigniew Wasiluk, Kazimierz Wolanin.

Skip to content