OSP Karwów (KSRG)

Z przodu od lewej: Jakub Mościcki, Patryk Mościcki, Daniel Mościcki, Mateusz Celiński, Łukasz Karwowski; siedzą od lewej: Dariusz Celiński, Piotr Celiński, Gabriel Izdebski, Sylwester Izdebski, Wioletta Izdebska, Justyna Sierpień, Andrzej Krasuski, Zbigniew Nurzyński; stoją od lewej: Marta Nurzyńska, Michał Celiński, Paweł Krasuski, Grzegorz Sierpień, Wojciech Zabłocki, Daniel Izdebski, Tomasz Izdebski, Rafał Karwowski, Jacek Ochnik, Rafał Izdebski, Piotr Izdebski, Jakub Izdebski, Marta Wysokińska; w drugim rzędzie stoją od lewej: Piotr Mościcki, Sebastian Krasuski, Patryk Szczygielski, Emil Mościcki, Daniel Zarzycki, Damian Karwowski, Marcin Izdebski, Kamil Celiński, Kamil Ochnik, Paweł Celiński.

Władze OSP

Założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwowie nastąpiło na wiejskim zebraniu 31 lipca 2008 roku. Akces do nowej organizacji zgłosiło wówczas 27 mieszkańców. Najmłodsi z nich mieli 18 lat, a najstarsi ? 45. Na początku nie było sprzętu, wozu ani remizy, ale członkowie jednostki wiedzieli jedno ? chcieli być strażakami.

Na wspomnianym zebraniu podjęto powołano pierwszy zarząd w składzie: Sylwester Izdebski (prezes), Gabriel Izdebski (naczelnik), Jerzy Kurowski (sekretarz), Jerzy Lejnert (gospodarz), Dariusz Celiński (skarbnik) oraz komisję rewizyjną: Kazimierz Izdebski (przewodniczący), Adam Karwowski, Piotr Karwowski (członkowie).

Rejestracja jednostki nastąpiła 23 grudnia 2008 roku w Sądzie Gospodarczym w Lublinie.

W marcu 2009 roku 27 druhów przeszło przeszkolenie I stopnia dla strażaków w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Z kolei 10 maja 2009 roku w Karwowie odbył się Gminny Dzień Strażaka, na którym odbyło się uroczyste zaprzysiężenie jednostki i wręczenie strażackich legitymacji. OSP na ten dzień liczyła 39 członków.

Wielkim sukcesem dla tak młodej organizacji było zajęcie II miejsca na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się 14 czerwca 2009 roku w Szaniawach-Matysach. W sierpniu 2009 roku rozpoczęła się budowa garażu, który oddano do użytku już w maju 2010 roku. 16 maja 2010 roku podczas gminnych zawodach sportowo-pożarniczych MDP z Karwowa zajęła I miejsce. Również w 2010 roku jednostka dzięki pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie nabyła pierwszy wóz bojowy ? Stara-244 (rocznik 1985). Dzięki pomocy finansowej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie, strażaków i mieszkańców Karwowa auto zostało wyposażone ? wręcz kompletnie ? w podstawowy sprzęt strażacki: pompę szlamową WT 30X, pompę pływającą Niagara, 2 piły do drewna, piłę do betonu, węże strażackie, ubrania ochronne, drabinę i wiele innych.

W drugą rocznicę powstania OSP, 31 lipca 2010 roku został ufundowany dla niej sztandar. Tego właśnie dnia nastąpiło jego poświęcenie i przekazanie. Jednostka liczyła wtedy 43 druhów i 15 członków MDP.

W 2011 roku drużyna seniorska z Karwowa zwyciężyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych.

Rok później z Agencji Mienia Wojskowego pozyskano kuchnię polową, która służy jednostce do dnia dzisiejszego. W tym też roku na zawodach gminnych, OSP Karwów zajęła III miejsce.

8 marca 2014 roku formacja zakupiła średni samochód pożarniczy Scania 93M posiadający zbiornik o pojemności 3 tys. litrów, maszt oświetleniowy z generatorem i zbiornik na pianę.

W 2014 roku gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w Karwowie. Gospodarze zajęli na nich I miejsce i rok później reprezentowali gminę Trzebieszów na szczeblu powiatowym. Rywalizacja odbywała się w Krzywdzie i w gronie 30 ekip, drużyna zajęła III lokatę.

W 2016 roku ochotnicy pozyskali 2 pierwsze aparaty powietrzne typu Auer. W tym też roku na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Karwowie zajęli ponownie I miejsce.

Na przełomie 2016 i 2017 roku na wyposażeniu formacji znalazła się nowa pompa Tohatsu M16/8. Była to druga w gminie w powiecie pompa tego typu. W 2017 roku jednostka zajęła znów I miejsce na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, co dało jej awans na zawody powiatowe. 4 czerwca tego roku na stadionie w Krzywdzie podczas rywalizacji powiatowej tym razem OSP Karwów była najlepsza i 24 czerwca 2018 roku jako pierwsza jednostka w historii gminy Trzebieszów reprezentowała powiat łukowski na zawodach wojewódzkich. Drużyna osiągnęła tam znakomite V miejsce pośród 22 startujących zespołów.

W 2017 roku dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Trzebieszów, zaangażowaniu druhów i mieszkańców Karwowa został przeprowadzony generalny remont strażnicy, który objął: wymianę dachu, ocieplenie i wykonanie nowej elewacji, remont wnętrza z wymianą instalacji elektrycznej, tynków, stolarki okiennej, kotłowni i szatni. W październiku 2017 roku zamontowano system selektywnego alarmowania.

Obecnie OSP Karwów liczy 56 druhów. Jednostka jest w pełni wyszkolona, umundurowana i wyposażona w sprzęt niezbędny do wszelkiego rodzaju akcji, w których cały czas czynnie uczestniczy. Strażacy biorą udział we wszystkich ćwiczeniach i zawodach, uroczystościach kościelnych i państwowych na terenie gminy, parafii i powiatu. Dwie druhny z Karwowa Marta Nurzyńska i Marta Wysokińska należą do Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Trzebieszowie.

Jednostkę strażacką w Karwowie tworzą obecnie: Sylwester Izdebski, Gabriel Izdebski, Piotr Karwowski, Jerzy Lejnert, Tomasz Izdebski, Dariusz Celiński, Marek Lendzion, Paweł Krasuski, Zbigniew Nurzyński, Michał Celiński, Piotr Celiński, Paweł Celiński, Zenon Celiński, Konrad Gajownik, Daniel Izdebski, Jakub Izdebski, Kazimierz Izdebski, Mariusz Izdebski, Piotr Izdebski,  Rafał Izdebski, Adam Karwowski, Damian Karwowski, Rafał Karwowski, Zbigniew Karwowski, Andrzej Krasuski, Bartłomiej Krasuski, Krzysztof Krasuski, Marcin Krasuski, Tomasz Krasuski, Jerzy Kurowski, Ryszard Kurowski, Franciszek Łoniewski, Konrad Łoniewski, Sławomir Łoniewski, Adam Mościcki, Damian Mościcki, Emil Mościcki, Grzegorz Mościcki, Piotr Mościcki, Tomasz Mościcki, Zbigniew Mościcki, Zenon Mościcki, Damian Nurzyński, Rafał Nurzyński, Jacek Ochnik, Kamil Ochnik, Ryszard Rzepczyński, Emil Szczygielski, Marcin Szczygielski, Bartłomiej Wajszczuk, Robert Warowny, Łukasz Wysokiński, Wojciech Zabłocki, Włodzimierz Zdanowski, Grzegorz Sierpień, Jarosław Rozwadowski, Patryk Szczygielski.

Nieżyjący zasłużeni członkowie: Krzysztof Celiński, Artur Mościcki.

Scania znajdująca się na wyposażeniu OSP Karwów.

Skip to content