OSP Trzebieszów (KSRG)


Siedzą od lewej: Tomasz Boboń, Krzysztof Grochowski, Tomasz Kowalczyk, Tadeusz Dąbrowski, Jacek Krzyszczak, Jan Szczygielski, Jerzy Szydłowski, Mirosław Śledź, Michał Gruchała; stoją od lewej: Piotr Gil, Rafał Śledź, Michał Antonowicz, Michał Śledź, Marek Stefaniak, Leszek Lendzion, Jan Gil, Krzysztof Buczek, Wojciech Śledź, Tadeusz Gil, Piotr Kowalczyk.

ZARZĄD

 1. KRZYSZCZAK JACEK, Funkcja PREZES
 2. SZCZYGIELSKI JAN, Funkcja WICEPREZES
 3. HRYCIUK ANDRZEJ, Funkcja WICEPREZES-NACZELNIK
 4. KOWALCZYK TOMASZ, Funkcja SKARBNIK
 5. GRUCHAŁA MICHAŁ, Funkcja ZASTĘPCA NACZELNIKA
 6. ANTONOWICZ MICHAŁ, Funkcja SEKRETARZ
 7. BOBOŃ TOMASZ, Funkcja KRONIKARZ
 8. GROCHOWSKI KRZYSZTOF, Funkcja CZŁONEK
 9. ŚLEDŹ MIROSŁAW, Funkcja GOSPODARZ

KOMISJA REWIZYJNA

 1. SZYDŁOWSKI JERZY ANTONI
 2. PĘKALA JANUSZ SZCZEPAN
 3. ŚLEDŹ HUBERT

 

OSP Trzebieszów powstała w 1916 roku. Jej założycielem i pierwszym prezesem był ówczesny wójt Gminy Trzebieszów Józef Wajszczuk. Potwierdza to zezwolenie na powołanie straży datowane na dzień 27 czerwca 1916 r. wydane przez cesarsko-niemieckiego naczelnika powiatu łukowskiego. Funkcję naczelnika powierzono druhowi Adolfowi Nowikowi. Okres ten przypada na połowę I wojny światowej i nadzieję na odzyskanie niepodległości państwa polskiego. Na podstawie zachowanych dokumentów wynika, że pierwsze dwa lata działalności straży spotkały się z próbą kontroli przez zaborcę. Straż Ogniowa miała zawiadamiać miejscowych żandarmów z kilkudniowym wyprzedzeniem o wszystkich zebraniach i ćwiczeniach wraz z informacją personalną. Mimo utrudnień, organizowano szkolenia, zbiórki i musztrę strażaków wskrzeszając w lokalnym społeczeństwie ducha polskości.

W 1917 roku Straż Ochotnicza Ogniowa z Trzebieszowa przystąpiła do Związku Floriańskiego. Jednostka kładła podwaliny ruchu pożarniczego na naszym terenie tworząc w 1918 roku oddziały w Jakuszach i Szaniawach-Matysach. W czerwcu za 1000 marek zakupiono ręczną sikawkę z oprzyrządowaniem, która pierwszy raz została użyta do gaszenia pożaru zabudowań w Zembrach.

26 czerwca 1918 roku zatwierdzono projekt na budowę drewnianej remizy. Pierwotnie miała być ulokowana na gruncie Majoratu nieopodal szkoły. Z uwagi na sprzeciw i brak zezwolenia cesarsko-niemieckiego naczelnika powiatu łukowskiego wybrano dogodniejszą lokalizację w centrum wsi na gruncie parafialnym. Na potrzeby inwestycji prowadzono kwesty w okolicznych gminach: Krasusach, Celinach, Jakuszach. Uzyskano także zapomogę z komisji finansowej sejmiku powiatowego w wysokości 2000 marek. Przystąpiono do prac ? budynek miał być parterowy na podmurówce, kryty gontem, zwieńczony wieżą.

Okres międzywojnia upłynął na krzewieniu kultury, szkoleniu druhów, pozyskiwaniu sprzętu. Szeregi jednostki zasilali lokalni samorządowcy, społecznicy i duchowni. Na szczególną uwagę w tym czasie zasługuje wikary parafii Trzebieszów ks. Władysław Stępień ? czynny strażak, twórca orkiestry parafialnej, w której grali członkowie miejscowej OSP.

17 lutego 1933 roku strażacy zorganizowali amatorskie przedstawienia w szkole w Trzebieszowie pt. ?Skazaniec? i ?Bzik mojej żony?. Z zachowanych dokumentów i zdjęć wynika, że jednostka była bardzo dobrze zorganizowana i wyposażona, umundurowana i miała własną siedzibę. Okres ten przerwał wybuch II wojny światowej, podczas której druhowie zasilili szeregi Wojska Polskiego. Wieli z nich udowodniło swoje męstwo na polu bitwy.

W okresie powojennym wyróżniała się postać prezesa, wieloletniego naczelnika OSP ? Bolesława Dębowskiego, kładącego szczególny nacisk na wyszkolenie, sprzęt i kulturę jednostki. Wsparty zaangażowaniem młodzieży i własnym doświadczeniem zorganizował pierwsze powojenne kursy szkoleniowe strażaków, kultywowane do dnia dzisiejszego. W ćwiczeniach i zawodach druhowie konkurowali na szczeblu powiatu i województwa, gdzie drużyny męskie i kobiece stawały wielokrotnie na podium. U schyłku lat 40. jednostka w Trzebieszowie posiadała samochód Chevrolet. W 1952 roku pozyskano samochód pożarniczy GM Jems oraz nową motopompę M800. W 1962 roku jednostce nadano sztandar, a dwa lata później zamontowano syrenę elektryczną i rozbudowano garaż. Tego samego roku Trzebieszów zyskał nowy samochód Star.

W 1983 roku żywioł ognia, z którym tyle razy strażacy musieli walczyć ratując dobytek lokalnej społeczności, dosięgnął ich samych. Spaleniu uległa drewniana remiza. Pomimo braku zaplecza lokalowego OSP działała nadal, a samochód druhowie garażowali na swoich podwórkach. Po pożarze powstała potrzeba odbudowy remizy. Koncepcja z 1985 roku oprócz siedziby dla straży uwzględniała wydzielenie odrębnej części dla Poczty Polskiej, która w tamtym czasie wynajmowała prywatny lokal.

Budowę obiektu rozpoczęto w 1986 roku, lecz z powodu zmiany ustroju państwa i braku środków finansowych przerwano ją niedługo potem. Prace wznowiono po 1989 roku z inicjatywy nowych władz samorządowych. Uwzględniono potrzeby lokalnej społeczności i wygospodarowano części nie tylko dla Poczty, ale dodatkowo dla Gminnego Ośrodka Kultury. W 1997 roku strażacy mogli już korzystać z nowych boksów garażowych. 80-lecie istnienia OSP, druhowie mogli świętować w nowym budynku. Z tej okazji ufundowano sztandar i nadano złoty medal ?Za Zasługi dla Pożarnictwa?. W tym samym roku jednostka pozyskała nowy samochód pożarniczy Star-244. Uroczystego poświęcenia dokonano 16 listopada 1997 roku przez proboszcza parafii Trzebieszów ks. Antoniego Pietruszkę.

Rok 1997 był decydującym dla OSP z uwagi na włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Od tego momentu formacja jest zobligowana do pozyskiwania wymaganego sprzętu, systematycznych szkoleń. Pod dowództwem naczelnika Henryka Gila druhowie z Trzebieszowa uczestniczyli w akcjach na terenie powiatu i poza nim wspierając Państwową Straż Pożarną. Za udział w usuwaniu skutków powodzi na terenie Lubelszczyzny strażacy otrzymali medale.

W 2011 roku z inicjatywy władz powiatu i gminy, OSP otrzymała średni samochód ratowniczo-pożarniczy Mercedes Atego zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,  który pod względem ratowniczo-gaśniczym spełnia potrzeby jednostki. Poświęcenie pojazdu przez ks. proboszcza Ryszarda Kozieła zbiegło się w czasie z uroczystym ślubowaniem kilkunastu nowych członków OSP Trzebieszów. Odmłodzona jednostka odbyła szkolenia z ratownictwa medycznego i technicznego, do których obligowało ją wyposażenie nowego samochodu. Z inicjatywy prezesa Jacka Krzyszczaka w 2015 roku powstała Orkiestra Dęta przy OSP Trzebieszów kierowana przez kapelmistrza Tadeusza Bochmiana. Od tej pory orkiestra uświetnia obchody jubileuszowe, święta religijne i państwowe na terenie gminy.

Przed obchodami stulecia dzięki hojności sponsorów własną pracą druhowie wyremontowali budynek strażnicy łącznie z wymianą drzwi. Zakupiono następnie w 2016 roku lekki samochód Renault Master za kwotę ponad 200 tys. zł. ze środków MSWiA, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz dotacji Gminy Trzebieszów. Pojazd został doposażony w sprzęt ratownictwa drogowego.

100-lecie OSP Trzebieszów.

Setną rocznicę istnienia OSP Trzebieszów obchodziła 26 czerwca 2016 roku. W pamięci mieszkańców Trzebieszowa na długo pozostanie uroczysty przemarsz jednostki do kościoła parafialnego w asyście licznie przybyłych gości, zaproszonych pocztów sztandarowych, orkiestry dętej. Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk, po której poświęcił on nowy samochód pożarniczy oraz obraz św. Floriana ? dar druhów z Trzebieszowa. Obraz zdobi dziś miejscowy kościół parafialny stanowiąc wotum wdzięczności strażaków za Bożą opatrzność nad jednostką przypominając o pięknej, chlubnej, stuletniej tradycji ratowniczo-gaśniczej w Trzebieszowie.

W trakcie uroczystości w siedzibie OSP, wielu druhów zostało uhonorowanych zasłużonymi odznaczeniami i medalami, a sztandar jednostki ? Złotym Znakiem Związku. Wmurowano pamiątkową tablicę na froncie budynku remizy. Również festyn przyciągnął mieszkańców zainteresowanych licznymi atrakcjami.

W dniu 26 czerwca 2016 r. w Trzebieszowie odbyły się uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowie.  Uroczystość zbiegła się z odpustem parafialnym ku czci Patronów naszej parafii Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników. Uroczystej Mszy św. odpustowej o godz. 12,00,w intencji parafian i Druhów Strażaków przewodniczył Ks. Biskup Piotr Sawczuk. Z racji czerwca po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła.

FOTOGALERIA

Ks. Biskup Piotr poświęcił obraz Świętego Floriana, dar  druhów z OSP Trzebieszów dla tutejszej parafii.

Uroczysty apel z okazji 100-lecia OSP Trzebieszów odbył się przy remizie strażackiej OSP .

Wśród licznych zaproszonych gości swoją obecnością uświetnili obchody:

J.E Ks, Bp Piotr Sawczuk,  Ks. Kanonik Andrzej Biernat Diecezjalny Duszpasterz ZOSP RP, Ks. Kanonik  Ryszard Kozieł Gminny duszpasterz OSP,  Senator RP  Stanisław Gogacz, Poseł na SEJM RP Krzysztof Głuchowski,  Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Szczepan Goławski, Starosta Łukowski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Janusz Kozioł,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss, Członkowie Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, sympatycy i rodziny osób biorących udział w uroczystości.

 Podczas uroczystości  dh Jarosław Modrzewski, Komendant Gminny Związku OSP RP w Trzebieszowie złożył raport  Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Szczepanowi  Goławskiemu.

FOTOGALERIA

Następnie dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt.

Uroczystość otworzył dh Jacek Krzyszczak Prezes OSP Trzebieszów, który zapoznał zaproszonych gości z historią trzebieszowskiej jednostki OSP.

Ks. Biskup Piotr dokonał uroczystego poświęcenia tablicy pamiątkowej oraz samochodu pożarniczego.

FOTOGALERIA

W kolejności wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku druh Andrzej Mączyński odczytał akt nadania Złotego  Znaku ZOSP RP.
Dekoracji OSP tym zaszczytnym odznaczeniem dokonał w imieniu Prezydium Zarządu Głównego Związku  Członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku  dh Janusz Kozioł w asyście Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepana Goławskiego.

W dalszej kolejności dokonano odznaczenia zasłużonych członków OSP za  długoletnią, nienaganną służbę społeczną.  Listę odznaczonych odczytał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku druh Andrzej Mączyński.

Wręczenie odznaczeń dokonał członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku dh Janusz Kozioł  w asyście Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Szczepana Goławskiego.

Podczas uroczystości zostali odznaczeni następujący druhowie:  

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  uchwałą z dnia 25.02.2016 r. nadało

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:

 1. Henryk Gil
 2. Mirosław Szekalis

Podpisał: Prezes Zarządu Głównego Związku Waldemar Pawlak

FOTOGALERIA

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP  uchwałą z dnia 25.02.2016 r. nadało

Medal złoty po raz drugi:

 1. Tomasz Kowalczyk
 2. Jan Szczygielski

Podpisał: Prezes Zarządu Głównego Związku Waldemar Pawlak

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie uchwałą z dnia 08.04.2016 r. nadało:

Medal złoty druhom:

 1. Jacek Antonowicz
 2. Piotr Gil
 3. Michał Śledź
 4. Janusz Pękala

Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Marian Starownik

Medal srebrny druhom:

 1. Michał Gruchała
 2. Krzysztof Grochowski
 3. Andrzej Hryciuk

Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Marian Starownik

Medal brązowy druhom:

 1. Andrzej Antonowicz
 2. Andrzej Bernat
 3. Kazimierz Jaworski
 4. Grzegorz Jaszczuk
 5. Piotr Kłopotek
 6. Jerzy Kłopotek
 7. Piotr Kowalczyk
 8. Kan.Ryszard Kozieł
 9. Adam Krasuski
 10. Jacek Krzyszczk
 11. Pan Jarosław Trokowicz

Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Marian Starownik

FOTOGALERIA

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie uchwałą z dnia

21.06.2016 r. nadało:

Odznakę Strażak Wzorowy druhom:

 1. Michał Antonowicz
 2. Tomasz Boboń
 3. Krzysztof Buczek
 4. Kamil Gil
 5. Rafał Jasiński
 6. Grzegorz Kłopotek
 7. Paweł Kaliński
 8. Janusz Kłopotek
 9. Mariusz Kowalczyk
 10. Janusz Krasuski
 11. Michał Małycha
 12. Kamil Mościcki
 13. Karol Szydłowski
 14. Hubert Śledź
 15. Marcin Śledź
 16. Mirosław Śledź

Podpisał: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Janusz Kozioł

FOTOGALERIA

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebieszowie uchwałą z dnia 21.06.2016 r. nadało odznakę za wysługę lat:

70-ciu:

 1. Tadeusz Dąbrowski
 2. Zygmunt Kłopotek

65-ciu:

 1. Lucjan Kłopotek
 2. Stanisław Kłopotek
 3. Czesław Śledź

60-ciu:

 1. Jan Kamecki
 2. Mieczysław Śledź
 3. Lucjan Walo

50-ciu:

 1. Andrzej Egier
 2. Mieczysław Gil
 3. Henryk Matejek
 4. Tadeusz Nieroda
 5. Kazimierz Przybysz

Po uhonorowaniu zasłużonych druhów nastąpiło uroczyste wbicie gwoździ na pamiątkowej tablicy.

FOTOGALERIA

Na koniec listy gratulacyjne i sława podziękowania złożyli druhom z OSP Trzebieszów:

Panowie  Stanisław Gogacz Senator RP i Krzysztof Głuchowski Poseł na Sejm RP,

Pani   Małgorzata  Bogusz, Kierownika Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, reprezentującą Wojewodę Lubelskiego,

St. bryg.  Szczepan Goławski, Komendanta Wojewódzkiego  Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz St. bryg. Tomasz Majewski, Komendant Powiatowego  PSP   w Łukowie,

Pana Janusz Kozioł, Starosta Łukowski,

Pana Mirosław Szekalis, Wójta Gminy Trzebieszów oraz dh Marek Izdebski

oraz

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta OSP Lubartów : )

Na zakończenie druhowie spotkali się na wspólnym obiedzie w remizie OSP Trzebieszów 🙂

FOTOGALERIA

Listy gratulacyjne

W roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania niepodległości, jednostka wzięła udział w zjeździe najstarszych straży pożarnych z terenu województwa lubelskiego w Łęcznej. Została wówczas odznaczona okolicznościowym medalem. Również z rąk wójta Mirosława Szekalis druhowie odebrali honorowy tytuł ?Zasłużony dla Gminy Trzebieszów? z okazji 600-lecia miejscowości. Druhowie odebrali te odznaczenia z dumą, wdzięcznością i pamięcią za pracę i poświęcenie poprzedników.

Na Wieczną Wartę odeszli: Andrzej Antonowicz, Aleksander Antonowicz, Franciszek Antonowicz, Andrzej Bernat, Stanisław Chomicki, Feliks Dąbrowski, Franciszek Domański, Edward Egier, Czesław Gil, Henryk Gil, Mieczysław Gil, Stanisław Gil, Roman Grochowski, Jerzy Jasiński, Sylwester Jasiński, Marian Jaszczuk, Gabryel Kamecki, Tadeusz Kamecki, Krzysztof Kokoszkiewicz, Henryk Kowalczyk, Jan Kowalczyk, Stanisław Kowalczyk, Stefan Kowalczyk, Tadeusz Kozakiewicz, Wiesław Kozieł, Piotr Kozioł, Henryk Kozos, Jan Kozos syn Franciszka, Jan Kozos syn Witolda, Marian Kozos, Witold Kozos, Jan Krasnodębski, Jerzy Krasuski, Witold Kucharski, Ludwik Kurowski, Stanisław Kuśnierz, Kazimierz Ługowski, Tadeusz Łyszkiewicz, Stefan Matejek, Marian Miszta, Jan Nieroda, Stanisław Nieroda, Adam Nowik, Władysław Nowik, Zdzisław Oleksy, Aleksander Owczarski, Zbigniew Owczarski, Gabriel Piotrowicz, Kazimierz Podgajny, Tadeusz Podgajny, Zdzisław Podgajny, Jan Sawicki, Zbigniew Sawicki, Józef Sierpień, Kazimierz Sierpień, Stanisław Sierpień, Marian Smyk, Teofil Smyk, Wiktor Sobota, Jan Szcześniak, Jan Szcześniak syn Czesława, Leszek Szcześniak, Zbigniew Szcześniak, Apoloniusz Szczygielski, Szczepan Szczygielski, Maciej Szydłowski, Stanisław Szydłowski, Bogdan Śledź, Eugeniusz Śledź, Florian Śledź, Franciszek Śledź, Polikarp Śledź, Wacław Śledź, Czesław Wajszczuk, Eugeniusz Wajszczuk, Stanisław Wajszczuk, Jan Walo, Piotr Walo, Janusz Winiarczyk, Henryk Wójtowicz, Zbigniew Zamyłko, Kazimierz Zgorzałek.


OSP Trzebieszów: Wspomnienie o Bolesławie Dębowskim (1917-1999)

W związku ze zbliżającą się rocznicą 100-lecia OSP Trzebieszów prezentujemy artykuł jaki ukazał się we Wspólnocie Łukowskiej o Bolesławie Dębowskim.

Orkietra Dęta przy OSP Trzebieszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie zakończyła realizację projektu pn. ? Wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycję i historię poprzez rozszerzenie repertuaru Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów? współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER?.

W wyniku realizacji projektu zakupiono 8 instrumentów, które doposażyły Orkiestrę Dętą działającą przy OSP Trzebieszów.

Celem projektu był wzrost zaangażowania społeczności lokalnych w działania kultywujące lokalną tradycję i historię poprzez funkcjonowanie Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów.

Cel ten przyczynił się do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej oraz podniósł poziom atrakcyjności wydarzeń promocyjnych kulturalnych na obszarze LGD poprzez rozwój bazy technicznej ? zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry, które umożliwią organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w ramach działań Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Trzebieszów. 

Skip to content