OSP Gołowierzchy

Siedzą od lewej: Paweł Okliński, Karol Okliński, Zygmunt Krasuski, Zenon Goławski, Stanisław Izdebski; stoją od lewej: Kamil Okliński, Łukasz Michalik, Adam Goławski, Marek Jasiński, Konrad Goławski.

Władze OSP

Rok założenia 1933 roku ? OSP zakładał Kalist Okniński

Ustalenie daty założenia jednostki w Gołowierzchach jest niezmiernie trudne ze względu na brak jednoznacznych dokumentów w tej sprawie. Przez dłuższy czas wydawało się, że początek strażackiej struktury sięga 1958 roku, co znalazło odzwierciedlenie w poprzednim wydaniu książki ?Strażacy ziemi łukowskiej?. Rozmowy z najstarszymi żyjącymi druhami przyniosły jednak nowe informacje w tej sprawie. Okazuje się bowiem, że jednostka została założona jeszcze przed II wojną światową. Za datę jej powołania przyjmuje się rok 1933, a założycielem straży miał być Kalikst Okniński. On też został wybrany pierwszym prezesem organizacji, a funkcję komendanta pełnił Stanisław Kurowski.

Po Kalikście Oknińskim miejscowym druhom przewodzili kolejno: Jan Ławecki, Stanisław Dziewulski, Marek Jasiński, Józef Goławski, Marek Okniński, Rafał Grochowski i obecnie ? Zygmunt Krasuski.

Funkcję komendanta (naczelnika) sprawował najpierw wspomniany wcześniej Stanisław Kurowski, a po nim: Marian Turski, Stanisław Okniński, Krzysztof Okliński, Andrzej Górski, Zygmunt Krasuski i aktualnie ? Rafał Grochowski.

W1958 roku nowo wybrany zarząd rozpoczął budowę drewnianej remizy. Mieszkańcy zgromadzili drewno i inne niezbędne materiały i w czynie społecznym postawili obiekt zlokalizowany na końcu miejscowości od strony Celin.

W tym czasie od władz powiatowych pozyskano ręczną pompę, którą wykorzystywano do gaszenia pożarów w okolicznych wsiach. A tych zdarzeń nie brakowało. W latach 60. mieszkaniec Gołowierzchów zauważył dym. Jak się okazało paliła się wieś Helenów. Druhowie pojechali do akcji prywatnym traktorem. Niestety pożoga była tak ogromna, że udało się uratować tylko jeden budynek. Kolejny pamiętny pożar miał miejsce w kolejnej dekadzie w Popławach-Rogalach. Strażacy z Gołowierzchów byli wówczas pierwsi na miejscu, ale nie udało się ocalić drewnianego domu.

W latach 60. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Łukowa wybudowała we wsi murowany budynek, w którym część frontową przeznaczono na zlewnię mleka, a pozostałą powierzchnię zajęła świetlica wiejska, w której wydzielono również pomieszczenia dla OSP.

W 1985 roku komenda powiatowa Straży Pożarnych w Łukowie przekazała druhom nieodpłatnie motopompę spalinową. W tym też czasie do obiektu dobudowano boks garażowy.

Lata 90. to okres mniejszej aktywności jednostki. Dopiero z chwilą zaangażowania się Leonarda Wilczyńskiego ? ówczesnego przewodniczącego Rady Gminy Trzebieszów (w latach 2002-2006), który osiedlił się w Gołowierzchach ? nastąpiło ożywienie działalności druhów. W krótkim okresie jednostka otrzymała nowe mundury oraz Żuka. Zwiększyło to bardzo mobilność, pozwoliło na aktywny udział w działalności szkoleniowej. Na przełomie wieków świetlicę w czynie społecznym rozbudowano o dodatkową salę.

W 2015 roku dzięki środkom z budżetu gminy zakupiono Opla Vivaro, który został przystosowany do funkcjonowania w jednostce. Dwa lata później fundusze sołeckie i gminne pozwoliły wykonać niezbędny remont obiektu: odnowienie elewacji, położenie kostki wokół budynku, modernizację kuchni i centralnego ogrzewania.

Jednostka rozwija się ? druhowie szkolą się, biorą też udział w zawodach sportowych, m.in. turnieju piłki nożnej.

Strażacką organizację w Gołowierzchach tworzą obecnie: Tadeusz Borkowski, Konrad Goławski, Łukasz Goławski, Tomasz Goławski, Zenon Goławski, Stanisław Izdebski, Tomasz Jastrzębski, Paweł Kaczmarek, Marcin Karwowski, Piotr Mościcki, Bartłomiej Okliński, Kamil Okliński, Paweł Okliński, Marek Okniński, Piotr Szaniawski, Janusz Szczygielski.

Nieżyjący, zasłużeni druhowie to m.in.: Stanisław Kaliński, Stanisław Dziewulski, Kalikst Okliński, Jan Okliński, Marian Turski, Jan Ławecki, Józef Mieczysław Celiński, Marian Celiński, Stanisław Celiński, Piotr Jastrzębski, Franciszek Ryszard Popławski.

Skip to content