OSP Wylany

Siedzą od lewej: Tadeusz Goławski, Tadeusz Krasuski syn Lucjana, Przemysław Borkowski, Magdalena Goławska, Marta Borkowska, Milena Zdanowska, Stanisław Tadeusz Krasuski, Antoni Pasiak; stoją od lewej: Michał Płudowski, Roman Krasuski, Michał Goławski, Rafał Krasuski, Grzegorz Goławski, Zdzisław Krasuski, Sławomir Krasuski, Andrzej Buczek, Michał Wilczyński, Adam Stolarczyk, Andrzej Nurzyński.

Władze OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Wylanach powstała w roku 1968. Głównym inicjatorem jej powołania był zasłużony dla miejscowej wspólnoty Edward Głuchowski. W podjętej w czasie założycielskiego spotkania uchwale, wszyscy wstępujący do jednostki, zobowiązali się do gaszenia pożarów oraz w razie potrzeby prowadzenia innych akcji ratowniczych w najbliższej okolicy w promieniu do 10 kilometrów. Nie posiadając własnych funduszy druhowie zwrócili się z prośbą do kolegów z sąsiedniej jednostki w Trzebieszowie o wsparcie i wyposażenie w niezbędne narzędzia.

Apel wśród kolegów został przyjęty ze zrozumieniem. Młodzi druhowie otrzymali m. in. motopompę, prądownicę, węże ssawne i gaśnicze, toporki oraz inny drobny, aczkolwiek niezbędny w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych sprzęt, który przetrzymywany był w miejscowej świetlicy wiejskiej.

28 marca 1969 roku szkolenie obsługo sprzętu motopompowego w Lublinie ukończyli Antoni Pasiak i Adam Krasuski.

W 1979 roku rozpoczęto budowę garażu strażackiego, co odbywało się przy znacznym wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Trzebieszowie. Kiedy inwestycję ukończono, ochotnicy w czynie społecznym wytynkowali go wewnątrz.

Ze względu na brak samochodu oraz nie najlepsze wyposażenie w sprzęt gaśniczy druhowie z OSP w Wylanach nie uczestniczyli w poważniejszych akcjach ratowniczych. Ale przez wszystkie lata swojej działalności, byli niejednokrotnie animatorami miejscowego życia kulturalnego, organizując wiejskie zabawy, czy ogniska.

Począwszy od 2008 roku nastąpiło ożywienie działania OSP w Wylanach. Zakupiono 8 mundurów koszarowych i 2 wyjściowe. W 2009 roku druhowie otrzymali samochód Żuk, pompę szlamową Honda co ułatwiło działania straży w ćwiczeniach, zawodach i akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dużą pomoc finansową w tym zakresie udzieliły: Gmina Trzebieszów, Starostwo Powiatowe w Łukowie oraz Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, a inicjatorami Do pozyskania sprzętu i wyposażenia byli druhowie: Tadeusz Krasuski syn Lucjana, Lucjan Szekalis, Przemysław Borkowski i Stanisław Kulesza.

W 2010 roku przy wsparciu Urzędu Gminy Trzebieszów strażacy w czynie społecznym wyremontowali garaż. Szkolenie strażaków ochotników OSP (część drugą) ukończyli : Tadeusz Krasuski, Stanisław Krasuski i Roman Krasuski. W 2011 roku prezesem został Przemysław Borkowski, a naczelnikiem ? Tadeusz Krasuski.

W 2013 roku przy wsparciu Rady Gminy i wójta Krzysztofa Wolińskiego druhowie otrzymali do dyspozycji lekki pojazd ? Opel Vivaro 1,9 CDTI z 2005 roku. Auto jako samochód osobowy zostało zakupione zagranicą, a po karosażu służy jednostce jako lekki pojazd pożarniczy.

31 stycznia 2014 roku ochotnicy z Wylan brali udział w gaszeniu pożaru w Trzebieszowie-Kolonii. Akcja trwała od godz. 17:00 do 2.00. 4 kwietnia 2014 roku wyjechali z kolei do walki z ?czerwonym kurem? w Gołowierzchach.

Tego samego roku szkolenie strażaków ratowników OSP (część drugą) ukończyli: Przemysław Borkowski, Andrzej Buczek, Michał Wilczyński, Lucjan Szekalis i Rafał Nurzyński.

Począwszy od 2008 jednostka uczestniczy w ćwiczeniach gminnych i zawodach sportowo-pożarniczych. Druhowie są również obecni podczas uroczystości religijnych i strażackich. 

Prezesami w historii organizacji byli kolejno: Edward Głuchowski (w latach 1968-1996), Wiesław Wielgurski (1996-2001), Władysław Jastrzębski (2001-2011) i Przemysław Borkowski (od 2011 roku).

Funkcję naczelnika sprawowali: Tadeusz Krasuski syn Czesława (1968-96), Stanisław Krasuski (1996-2006) i Tadeusz Krasuski syn Lucjana (od 2006 roku do chwili obecnej)

Członkami strażackiej organizacji w Wylanach są aktualnie: Przemysław Borkowski, Tadeusz Krasuski syn Lucjana, Stanisław Krasuski, Lucjan Szekalis, Tadeusz Goławski, Milena Zdanowska, Anna Dek, Magdalena Goławska, Damian Krasuski, Andrzej Buczek, Michał Wilczyński, Marta Borkowska, Michał Goławski, Łukasz Jastrzębski, Władysław Jastrzębski, Rafał Krasuski, Roman Krasuski, Sławomir Krasuski, Zdzisław Krasuski, Andrzej Nurzyński, Rafał Nurzyński, Antoni Pasiak, Adrian Płudowski, Patryk Płudowski, Szymon Płudowski, Tomasz Płudowski, Dariusz Stępniewski, Adam Stolarczyk, Artur Zdanowski, Sławomir Zdanowski, Ireneusz Zdanowski, Michał Płudowski, Łukasz Karwowski, Mateusz Jastrzębski, Dawid Zdanowski

Członkowie wspierający: Elżbieta Płudowska, Grzegorz Goławski.

Nieżyjący zasłużeni członkowie: Antoni Goławski, Marian Karwowski, Stanisław Krasuski syn Franciszka, Stanisław Krasuski syn Jana, Stanisław Ługowski, Marian Mędrzycki, Tadeusz Mędrzycki, Henryk Pasiak, Marian Płudowski, Czesław Wiśniewski, Edward Głuchowski, Tadeusz Krasuski syn Czesława, Stanisław Borkowski, Stanisław Kulesza.

 

 

Skip to content